Berba mandarina

Zlatna dolina i hrvatska Kalifornija su česti nazivi za dolinu Neretve zbog njezine iznimno bogate zemlje i zlatnožutih plodova mandarina na nepreglednim plantažama. U listopadu i studenome organiziramo jedinstvenu turističku manifestaciju – berbu mandarina.
GALERIJA