Izjava o privatnosti

Politika zaštite osobnih podatka klijenata, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća

 

Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. sve osobne podatke klijenata prikuplja, obrađuje i pohranjuje u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima. Obrada podataka podrazumijeva svako postupanje s osobnim podacima klijenata od trenutka primitka. Podatke potrebne za rezervaciju i kasniju realizaciju ugovornih obveza i usluga kupac daje dragovoljno. Od kupca se traži samo nužne podatke za izradu rezervacije / izvršenje usluga.

U slučajevima kad je Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju (npr. podaci potrebni za izradu rooming lista koja se dostavlja smještajnoj jedinici, podaci o gostima koje sukladno zakonskim odredbama o boravišnim pristojbama prikupljaju lokalne turističke zajednice itd.) ugovorni partner / izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza te se obvezuje podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu kupca – izvršenje ugovornih obveza i usluga.

Pravo uvida u podatke klijenata / službene dokumente koji sadrže podatke klijenata, sukladno zakonskim odredbama, imaju nadležna tijela (nadležne inspekcije, policija, pravosudna tijela). Ovlašteni predstavnici nadležnih tijela, prema potrebi, mogu napraviti preslike dostupnih dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije. Pravna osnova za prijenos i obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza.

Standardni podaci o klijentima koje se prikuplja putem rezervacijskih obrazaca su: ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja, kontakt broj telefona / mobitela, kontakt e-mail, vlastoručni potpis (u slučaju kad klijent ugovara usluge osobno u  hotelu, podatke o sredstvu plaćanja (npr. broj računa ili podatke kartice u slučaju ispunjavanja obrasca za autorizaciju na daljinu).

U cilju što bolje organizacije putovanja i kvalitetnijeg izvršenja usluga, Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. može od klijenta tražiti i neke dodatne informacije i podatke, a koje klijent daje dobrovoljno. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga, Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. od klijenta ima pravo tražiti dodatne podatke (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice uz datum isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima radi ugovaranja i izvršenja zatražene usluge

Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. prikuplja i obrađuje i sljedeće podatke klijenata u svrhu komunikacije s klijentima, pružanja informacija o novim ponudama, pružanja traženih informacija kao i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza: podaci koje klijenti upisuju u kontakt forme na službenoj stranici https://hotel-restaurant-villa-neretva.hr/ te pripadajućim pod-domenama / stranicama projekata u organizaciji Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o.; podatke koje klijenti dostave putem elektroničke pošte / službena korespondencija.

Prilikom posjeta klijenta internetskim stranicama prikupljaju se “kolačići” (eng. Cookies – http://www.allaboutcookies.org) koji omogućuju poboljšano iskustvo pretraživanja na osnovu lokacijskih, jezičnih i drugih postavki te preferencija klijenata. Blokiranjem “kolačića” klijent i dalje može pregledavati stranicu, no postoji mogućnost da mu neke mogućnosti i sadržaji neće biti dostupni. Također, svaki klijent ima mogućnost u postavkama internetskog preglednika kojeg koristi u svakom trenutku izbrisati i/ili blokirati “kolačiće”.

Glavni sustavi putem kojih se prikupljaju i obrađuju podaci, odnosno izrađuje potrebna dokumentacija te vrši komunikacija s klijentima i provode marketinške aktivnosti:

  • Blue Pos – fiskalna blagajna
  • Synesis sustav za poslovanje

 

Klijent ima pravo od Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. zatražiti informaciju o tome koje njegove osobne podatke se obrađuje i pohranjuje, kao i zatražiti ispravak u slučaju netočnih podataka ili brisanje određenih podataka za koje ne postoji zakonska osnova za čuvanje. O rješenju takvog zahtjeva Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. izvijestit će klijenta u zakonskom roku od najkasnije mjesec dana. Taj se rok, uz obrazloženje dano klijentu, može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o. ne može udovoljiti zahtjevu klijenta za brisanjem podataka i/ili dokumenata nužnih za izvršenje Ugovornih usluga, kao ni podataka i/ili dokumenata koje agencija sukladno zakonskim odredbama mora čuvati do isteka zakonskih rokova obveze čuvanja (npr. ponude, ugovori, računi, itd.).

Klijent svoja prava može ostvariti podnošenjem zahtjeva: elektroničkom poštom  na hotel.villa.neretva@gmail.com ili pisanim zahtjevom upućenim na adresu sjedišta – Hotel Restaurant Turizam Villa Neretva d.o.o., Oca Ante Gabrića 34, 20350 Metković

Nadzorno tijelo na teritoriju Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka (Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; azop@azop.hr; +385 1 4609 080).

Internetske stranice na kojima možete pronaći Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća: http://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html