Nagrody

Nagroda Anthony’ego Štifanicia za promocję chorwackiej turystyki wydaną przez Chorwacką Narodową Radę Turystyki w 2002 roku.

Złota Nagroda – najwyższy medal Chorwackiej Izby Rzemieślniczej

Nagroda gildii dla chorwackich restauratorów

Nagroda specjalna za imponującą prezentację bogatej oferty turystycznej Doliny Neretwy nagrodzonej przez międzynarodowe jury Festiwalu CRO 10.

Nagroda za wkład w reputację i promocję społeczności Dubrovnik-Neretva w kraju i na świecie

Karta F.E.S.T – Kredyt na turystykę wydany przez INTERSTAS Council, International Parade. 2007 – zaszczyt dla. 2007. turystyka i krajobraz

Tablica gminy Kula Norinska za wyjątkowy wkład w rozwój sektora hotelarskiego i turystycznego w gminie Kula Norinska

GASTRO – HOK Award 16. Kongres pracowników gastronomii i turystyki – Dubrownik