Kajakaške pripreme

U hotel – restaurantu Villa Neretva pronađite idealnu bazu za kajakaške pripreme: kvalitetan smještaj, posebna prehrana za sportaše, blizina rijeke Neretve, kao i siguran smještaj opreme – kajaka u našoj podzemnoj garaži.
GALERIJA